Lidmaatschap

SNGZ is een gesloten netwerk met maximaal 76 leden. De inschrijving voor ons netwerk is persoonsgebonden, dus niet per praktijk. Dit houdt in dat bij vertrek naar een andere praktijk het lidmaatschap wordt meegenomen, tenzij hierover onderling andere afspraken zijn gemaakt maar hier staat SNGZ verder buiten.

 

Cursus

De persoon die deelneemt heeft de basiscursus van Ann Cools, Gerard Koel of Ruud Schuitemaker gedaan en kan dit aantonen middels een certificaat.

Het bestuur weer dat er meerdere cursussen zijn, maar hebben deze keus gemaakt.

 

Kosten

De eenmalige entree/instapkosten voor het SNGZ, inclusief administratiekosten ,zijn €142,50. Reden hiervoor is het direct kunnen gebruiken van het gedane werk (presentaties, verwijsbrieven, werkafspraken, website e.d.) door alle leden.

De jaarlijkse contributie bedraagt €80.

 

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst van SNGZ. Aanmelding voor de wachtlijst kan via het inschrijfformulier onder aan deze pagina. Deze kan worden gedownload, ingevuld en naar ons email gestuurd worden. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de inschrijving op de wachtlijst van SNGZ geplaatst.

 

Voorwaarden

Nieuw lid gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

⦁ Cursus gevolgd zoals hierboven beschreven.

⦁ 75% aanwezigheid per jaar van de bijeenkomsten.

⦁ Jaarlijkse contributie: De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld.

⦁ Nieuw lid betaalt het instapjaar eenmalig entreekosten van 142.50 euro.

 

Inschrijfformulier

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.