Bestuur

Visie

Het schoudernetwerk Groot Zwolle richt zich op het verbeteren van kwaliteit van zorg door een goede samenwerking tussen fysiotherapie en de orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken Zwolle. Dit geldt zowel voor patiënten die conservatief begeleid worden als voor patiënten die geopereerd worden of zijn.

 

Doelgroep

Fysiotherapeuten uit de regio Groot Zwolle en orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken

 

Doelstellingen

Het schoudernetwerk is een samenwerking tussen de orthopeden van de Isala klinieken te Zwolle en de 1e en 2e lijn fysiotherapeuten. Met als doel het verbeteren van de patiëntenzorg door samenwerking binnen het netwerk. Dit vindt plaats op het gebied van protocollen, scholing en verwijzingen

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen, voortkomend uit bovenstaande visie

  • Optimaliseren van de kennis aangaande de schouder, die betreft pathologie en therapie, nodig voor een adequate behandeling van de patiënt.
  • Behandeling volgens evidence based of best- practice
  • Uniforme en transparante behandeling van patiënten met schouderklachten, gerelateerd aan het betreffende klachtenbeeld.
  • Uniforme wijze van verslaglegging
  • Ontwikkelen van behandelprotocollen

 

Opbouw, toetredingsprocedure en registratie van het netwerk

De deelnemende fysiotherapeuten onderschrijven bovenstaande visie. Deze visie is geformuleerd voor aanmelding en selectie van de deelnemers. Het netwerk is een open netwerk verbonden aan het verzorgingsgebied van de Isala klinieken.

De deelnemende fysiotherapeuten dienen voldoende basis kennis te hebben over de schouder en relevante aandoeningen. Hiervoor dienen ze de intern aangeboden schoudercursus(het impingement syndroom van Egmond en Schuitemaker) te hebben gevolgd of een hieraan gerelateerde cursus van het NPI,Saxion of Ann Cools.

 

Alle deelnemende fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of Keurmerk. Minimale deelname 75% van de georganiseerde netwerkavonden. Indien een deelnemer gedurende 1 jaar minder aanwezig is dan 75% wordt zijn lidmaatschap beëindigd. Coulance bij geldige redenen wordt bepaald door het bestuur. Bij de netwerkavonden wordt een presentielijst gehanteerd. Het netwerk is per 2016 een open netwerk met een maximaal aantal deelnemers geworden, waarbij er maximaal 2 fysiotherapeuten per praktijk deelnemer kunnen zijn (bij praktijken met meer dan 8 fte, meer deelnemers mogelijk). Het maximaal aantal deelnemende fysiotherapeuten is 76 deelnemers, waarbij de afspraak is gemaakt dat indien een deelnemend lid uit het netwerk stapt, het nieuwe lid vanuit diezelfde praktijk eerst mag toetreden.

 

Wijze van actualisatie en van kennissynthese

Bij aanvang van het netwerk is er een cursus opgezet : Schouder impingementsyndroom door Egmond-Schuitemaker in samenwerking met de orthopeden van de Isala Klinieken. 

  • Het organiseren van 4 netwerkavonden per jaar, uitgaande van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de deelnemende fysiotherapeuten. 
  • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen middels het bijwonen van lezingen en het doen van literatuur onderzoek.
  • Uitnodigen van sprekers die betrokken zijn, of kennis hebben van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de schouder.
  • Publicatie van het netwerk
  • Het opzetten van een website van het SNGZ(schoudernetwerk Groot Zwolle) met een open deel voor patiënten en belangstellenden en een gesloten deel voor de deelnemende fysiotherapeuten voor het uitwisselen van ideeën, ervaringen, protocollen etc.

Hedwig Slabbekoorn (voorzitter)

Guus Janus (bestuurslid)

Guido Dolleman (bestuurslid)

Rudie Gosen (penningmeester)

Rutger Zuurmond (bestuurslid)

Chris Stalknecht (bestuurslid)


KvK: 55546080

Bank nr: NL56 Rabo 0321242289