Schoudernetwerk Groot Zwolle

Onze visie

De fysiotherapeuten van het Schoudernetwerk Groot werken samen aan betere zorg voor mensen met schouderklachten. Dit doen zij i.s.m. met de afdeling orthopedie van Isala Zwolle.

 

Onze doelstellingen 

Om mensen met schouderklachten de beste mogelijke zorg te leveren, willen we:

 • Onze behandelingen baseren op de best beschikbare kennis over wat werkt. Dat kan wetenschappelijke kennis zijn, maar ook praktijkkennis van zorgverleners en ervaringskennis van patiënten. Hierbij volgen we ook de richtlijnen van het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten);
 • Patiënten met schouderklachten op een gelijkvormige en transparante manier behandelen, passend bij hun klachtenbeeld;
 • Op een gelijkvormige manier verslag doen van onderzoek en behandeling;
 • Onderzoeks- en behandelprotocollen ontwikkelen en up-to-date houden;
 • De (wetenschappelijk onderbouwde) kennis in het netwerk over de schouder, aandoeningen en behandeling optimaliseren. 

Criteria voor deelname aan het netwerk

Het Schoudernetwerk Groot Zwolle bestaat uit orthopedisch chirurgen van Isala en fysiotherapeuten uit de regio. De leden moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Ze moeten de visie van het netwerk onderschrijven;
 • Ze moeten voldoende basiskennis hebben over de schouder en bijbehorende aandoeningen. Dat betekent dat ze één van de verplichte schouderscholingen moeten hebben gevolgd.
 • Deelnemende fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of Keurmerk.
 • De leden moeten jaarlijks tenminste 75% van de georganiseerde netwerkavonden bijwonen. Als iemand gedurende een jaar minder dan 75% aanwezig is, wordt zijn lidmaatschap beëindigd, tenzij het bestuur vanwege geldige redenen besluit coulance te verlenen.
 • Per praktijk mogen er maximaal 2 fysiotherapeuten deelnemen. Bij praktijken van meer dan 8 fte zijn meer deelnemers toegestaan.
 • Het maximaal aantal deelnemende fysiotherapeuten is 80.

 

Activiteiten van het Schoudernetwerk Groot Zwolle

 

 • Organiseren van de interne cursus gericht op schouderdiagnostiek en -behandeling; 
 • Organiseren van vier netwerkavonden per jaar;
 • Bijhouden van kennis en ontwikkelingen, door lezingen bij te wonen en literatuuronderzoek te doen;  Uitnodigen van experts op het gebied van de schouder;
 • Beheren van de website sngz.nl. Deze website bevat twee delen: een open deel voor patiënten en belangstellenden en een besloten deel voor deelnemende fysiotherapeuten. Hierin kunnen de deelnemers aan het Schoudernetwerk ideeën, kennis en ervaringen uitwisselen;
 • Publiceren van notulen en inhoudelijke informatie op het besloten deel van het de website;

Als onderdeel van het Schouder Netwerk Nederland (SNN) deelnemen en bijdragen aan activiteiten die leiden tot een landelijk betere kwaliteit van zorg voor schouderpatiënten. Het bestuur bestaat uit zeven schouderspecialisten en wordt ondersteund door een secretariaat.

 

<Vind een schouderfysiotherapeut>